تابلو فرش ماشینی کاشان طرح شماره ۱۴

3,500,000 

توضیحات

۱۰۰۰ شانه

۱۴ رنگ