تابلو فرش ماشینی کاشان طرح شماره ۱۶

3,500,000 

توضیحات

۱۰۰۰ شانه

۱۴ رنگ