تابلو فرش ماشینی کاشان طرح شماره ۳۱

3,500,000 

توضیحات

۱۰۰۰ شانه

۱۴ رنگ