تابلو فرش ماشینی کاشان طرح شماره ۴۰

3,500,000 

توضیحات

۱۰۰۰ شانه

۱۴ رنگ