تابلو فرش ماشینی کاشان طرح شماره ۶۰

2,700,000 

توضیحات

۱۰۰۰ شانه

۱۴ رنگ