تابلو فرش ماشینی کاشان طرح شماره ۶۹

2,700,000 

توضیحات

۱۰۰۰ شانه

۱۴ رنگ