تابلو فرش ماشینی کاشان طرح شماره ۸۵

3,800,000 

توضیحات

۱۰۰۰ شانه

۱۴ رنگ