فرش دست بافت کاشان

250,000,000 

توضیحات

یک جفت ۱۲ متری

زمینه کرم

نقشه کاشان

جنس نخ: پشم