فرش ماشینی دایره کاشان نقشه افشان ۱۲۰۰ شانه

2,650,000 23,850,000 

پاک کردن

توضیحات

۱۲۰۰ شانه

تراکم ۳۶۰۰

۱۰  رنگ

ابعاد موجود:

۱*۱

۱٫۵*۱٫۵

۲*۲

۲٫۵*۲٫۵

۳*۳

۳٫۵*۳٫۵

۴*۴