فرش ماشینی دایره کاشان نقشه رزیتا ۱۲۰۰ شانه

2,770,000 24,930,000 

پاک کردن

توضیحات

۱۲۰۰ شانه

تراکم ۳۶۰۰

ابعاد موجود:

۱*۱

۱٫۵*۱٫۵

۲*۲

۲٫۵*۲٫۵

۳*۳

۳٫۵*۳٫۵

۴*۴