فرش ماشینی دایره کاشان نقشه زنبق ۱۲۰۰ شانه

2,880,000 26,400,000 

پاک کردن

توضیحات

۱۲۰۰ شانه

تراکم ۳۶۰۰

۱۰  رنگ

ابعاد موجود:

۱*۱

۱٫۵*۱٫۵

۲*۲

۲٫۵*۲٫۵

۳*۳

۳٫۵*۳٫۵

۴*۴