فرش ماشینی دایره کاشان نقشه یاشار ۱۰۰۰ شانه

2,440,000 21,960,000 

پاک کردن

توضیحات

۱۰۰۰ شانه

تراکم ۳۶۰۰

ابعاد موجود:

۱*۱

۱٫۵*۱٫۵

۲*۲

۲٫۵*۲٫۵

۳*۳