فرش ماشینی کاشان نقشه آلما ۱۲۰۰ شانه گل برجسته پالت ۱

17,600,000 34,400,000 

پاک کردن

توضیحات

۱۲۰۰ شانه

تراکم ۳۶۰۰

گل برجسته

ابعاد موجود:

۱٫۵*۱

۲*۱

۳*۱

۴*۱

۲٫۲۵*۱٫۵

۳*۲

۳٫۵*۲٫۵

۴*۳

ابعاد دیگر هم طبق سفارش مشتری بافته می شود.