فرش ماشینی کاشان نقشه صاحبقران

16,600,000 32,400,000 

پاک کردن

توضیحات

۱۲۰۰ شانه

تراکم ۳۶۰۰

۸ شرنگ

ابعاد موجود:

۱٫۵*۱

۲*۱

۳*۱

۴*۱

۲٫۲۵*۱٫۵

۳*۲

۳٫۵*۲٫۵

۴*۳

ابعاد دیگر هم طبق سفارش مشتری بافته می شود.