فرش ماشینی کاشان نقشه مهرآذر ۱۰۰۰ شانه گل برجسته

15,600,000 31,400,000 

پاک کردن

توضیحات

۱۰۰۰ شانه

تراکم ۳۰۰۰

گل برجسته

ابعاد موجود:

۱٫۵*۱

۲*۱

۳*۱

۴*۱

۲٫۲۵*۱٫۵

۳*۲

۳٫۵*۲٫۵

۴*۳

ابعاد دیگر هم طبق سفارش مشتری بافته می شود.