فرش ماشینی کاشان نقشه هالیدی ۱۲۰۰ شانه ۱۰ رنگ گل برجسته

17,800,000 35,600,000 

پاک کردن

توضیحات

۱۲۰۰ شانه

تراکم ۳۶۰۰

۱۰ رنگ

گل برجسته

ابعاد موجود:

۱٫۵*۱

۲*۱

۳*۱

۴*۱

۲٫۲۵*۱٫۵

۳*۲

۳٫۵*۲٫۵

۴*۳

ابعاد دیگر هم طبق سفارش مشتری بافته می شود.