تابلو فرش ماشینی کاشان طرح شماره ۱۴

برای قیمت تماس بگیرید

توضیحات

۱۰۰۰ شانه

۱۴ رنگ