تابلو فرش ماشینی کاشان طرح شماره ۱۶

برای قیمت تماس بگیرید

توضیحات

۱۰۰۰ شانه

۱۴ رنگ