تابلو فرش ماشینی کاشان طرح شماره ۱۹

برای قیمت تماس بگیرید

توضیحات

۱۰۰۰ شانه

۱۴ رنگ