تابلو فرش ماشینی کاشان طرح شماره ۲۶

برای قیمت تماس بگیرید

توضیحات

۱۰۰۰ شانه

۱۴ رنگ