تابلو فرش ماشینی کاشان طرح شماره ۲۸

برای قیمت تماس بگیرید

توضیحات

۱۰۰۰ شانه

۱۴ رنگ