تابلو فرش ماشینی کاشان طرح شماره ۴۳

برای قیمت تماس بگیرید

توضیحات

۱۰۰۰ شانه

۱۴ رنگ