تابلو فرش ماشینی کاشان طرح شماره ۵۵

برای قیمت تماس بگیرید

توضیحات

۱۰۰۰ شانه

۱۴ رنگ