تابلو فرش ماشینی کاشان طرح شماره ۵۸

برای قیمت تماس بگیرید

توضیحات

۱۰۰۰ شانه

۱۴ رنگ