تابلو فرش ماشینی کاشان طرح شماره ۶۰

برای قیمت تماس بگیرید

توضیحات

۱۰۰۰ شانه

۱۴ رنگ