تابلو فرش ماشینی کاشان طرح شماره ۶۱

برای قیمت تماس بگیرید

توضیحات

۱۰۰۰ شانه

۱۴ رنگ