تابلو فرش ماشینی کاشان طرح شماره ۷۷

برای قیمت تماس بگیرید

توضیحات

۱۰۰۰ شانه

۱۴ رنگ