تابلو فرش ماشینی کاشان طرح شماره ۷

برای قیمت تماس بگیرید

توضیحات

۱۰۰۰ شانه

۱۴ رنگ