تابلو فرش ماشینی کاشان طرح شماره ۸۵

برای قیمت تماس بگیرید

توضیحات

۱۰۰۰ شانه

۱۴ رنگ