تابلو فرش ماشینی کاشان طرح شماره ۸۸

برای قیمت تماس بگیرید

توضیحات

۱۰۰۰ شانه

۱۴ رنگ