تابلو فرش ماشینی کاشان طرح شماره ۹۰

Call for Price

توضیحات

۱۰۰۰ شانه

۱۴ رنگ