تابلو فرش ماشینی کاشان طرح شماره ۹۲

برای قیمت تماس بگیرید

توضیحات

۱۰۰۰ شانه

۱۴ رنگ