فرش دست بافت کاشان

برای قیمت تماس بگیرید

توضیحات

یک جفت ۱۲ متری

زمینه کرم

نقشه کاشان

جنس نخ: پشم