فرش ماشینی دایره کاشان نقشه اعجاز ۱۰۰۰ شانه

برای قیمت تماس بگیرید

پاک کردن

توضیحات

۱۰۰۰ شانه

تراکم ۳۶۰۰

ابعاد موجود:

۱*۱

۱٫۵*۱٫۵

۲*۲

۲٫۵*۲٫۵

۳*۳