فرش ماشینی دایره کاشان نقشه افشان ۱۲۰۰ شانه

برای قیمت تماس بگیرید

پاک کردن

توضیحات

۱۲۰۰ شانه

تراکم ۳۶۰۰

ابعاد موجود:

۱*۱

۱٫۵*۱٫۵

۲*۲

۲٫۵*۲٫۵

۳*۳

۳٫۵*۳٫۵

۴*۴