فرش ماشینی کاشان نقشه افشان اصفهان ۱۰۰۰ شانه گل برجسته

۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ 

پاک کردن

توضیحات

۱۰۰۰ شانه

تراکم ۳۰۰۰

گل برجسته

ابعاد موجود:

۱٫۵*۱

۲*۱

۳*۱

۴*۱

۲٫۲۵*۱٫۵

۳*۲

۳٫۵*۲٫۵

۴*۳

ابعاد دیگر هم طبق سفارش مشتری بافته می شود.