فرش ماشینی کاشان نقشه ترانه ۱۰۰۰ شانه گل برجسته

برای قیمت تماس بگیرید

توضیحات

۱۰۰۰ شانه

تراکم ۳۰۰۰

گل برجسته

ابعاد موجود:

۱٫۵*۱

۲*۱

۳*۱

۴*۱

۲٫۲۵*۱٫۵

۳*۲

۳٫۵*۲٫۵

۴*۳

ابعاد دیگر هم طبق سفارش مشتری بافته می شود.