فرش ماشینی کاشان نقشه فرشته ۱۲۰۰ شانه ۱۰ رنگ پالت ۱

برای قیمت تماس بگیرید

توضیحات

۱۲۰۰ شانه

تراکم ۳۶۰۰

۱۰ رنگ

ابعاد موجود:

۱٫۵*۱

۲*۱

۳*۱

۴*۱

۲٫۲۵*۱٫۵

۳*۲

۳٫۵*۲٫۵

۴*۳

ابعاد دیگر هم طبق سفارش مشتری بافته می شود.