فرش ماشینی کاشان نقشه ماهی (جدید) ۱۲۰۰ شانه ۱۰ رنگ پالت ۱

۱۶,۶۰۰,۰۰۰ ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ 

پاک کردن

توضیحات

۱۲۰۰ شانه

تراکم ۳۶۰۰

۱۰ رنگ

ابعاد موجود:

۱٫۵*۱

۲*۱

۳*۱

۴*۱

۲٫۲۵*۱٫۵

۳*۲

۳٫۵*۲٫۵

۴*۳

ابعاد دیگر هم طبق سفارش مشتری بافته می شود.