فرش ماشینی کاشان نقشه گیسو ۷۰۰ شانه ۱۴ رنگ

برای قیمت تماس بگیرید

پاک کردن

توضیحات

۷۰۰ شانه

تراکم ۲۵۵۰

۱۴ رنگ

ابعاد موجود:

۱٫۵*۱

۲*۱

۳*۱

۴*۱

۲٫۲۵*۱٫۵

۳*۲

۳٫۵*۲٫۵

۴*۳

ابعاد دیگر هم طبق سفارش مشتری بافته می شود.