فرش ماشینی کاشان نقشه یاشار ۱۰۰۰ شانه پالت ۲

۱۴,۶۰۰,۰۰۰ ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ 

پاک کردن

توضیحات

۱۰۰۰ شانه

تراکم ۳۰۰۰

ابعاد موجود:

۱٫۵*۱

۲*۱

۳*۱

۴*۱

۲٫۲۵*۱٫۵

۳*۲

۳٫۵*۲٫۵

۴*۳

ابعاد دیگر هم طبق سفارش مشتری بافته می شود.