فرش ماشینی کاشان ۱۲۰۰ شانه گل برجسته کد ۹۰۴۱ پالت ۴

۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ 

پاک کردن

توضیحات

۱۲۰۰ شانه

تراکم ۳۶۰۰

گل برجسته

ابعاد موجود:

۱٫۵*۱

۲*۱

۳*۱

۴*۱

۲٫۲۵*۱٫۵

۳*۲

۳٫۵*۲٫۵

۴*۳

ابعاد دیگر هم طبق سفارش مشتری بافته می شود.