تابلو فرش ماشینی کاشان طرح شماره ۱

Call for Price

توضیحات

۱۰۰۰ شانه

۱۴ رنگ