تابلو فرش ماشینی کاشان طرح شماره ۲

Call for Price

توضیحات

۱۰۰۰ شانه

۱۴ رنگ