تابلو فرش ماشینی کاشان طرح شماره ۳

Call for Price

توضیحات

۱۰۰۰ شانه

۱۴ رنگ