تابلو فرش ماشینی کاشان طرح شماره ۵

Call for Price

توضیحات

۱۰۰۰ شانه

۱۴ رنگ