تابلو فرش ماشینی کاشان طرح شماره ۷

Call for Price

توضیحات

۱۰۰۰ شانه

۱۴ رنگ