تابلو فرش ماشینی کاشان طرح شماره ۸۱

Call for Price

توضیحات

۱۰۰۰ شانه

۱۴ رنگ