تابلو فرش ماشینی کاشان طرح شماره ۸۴

Call for Price

توضیحات

۱۰۰۰ شانه

۱۴ رنگ