تابلو فرش ماشینی کاشان طرح شماره ۸۵

Call for Price

توضیحات

۱۰۰۰ شانه

۱۴ رنگ